E-shop  /  ...

Hovory v Lánech 1 (1990) [E - kniha] Václav Havel

První díl knižní edice legendárního rozhlasového pořadu Hovory v Lánech.

Vaše cena: 99 Kč

  • Počet stran: 368
  • Publikováno: 2018
  • Vydavatel: Knihovna Václava Havla
  • Jazyk: Česky
Náhled

Rozhodnutí o knižním vydání rozhlasových pořadů naráželo od samého počátku na fakt, že Václav Havel spatra pronesené projevy a rozhovory pro média do svého díla nikdy nepočítal. Jako spisovatel a dramatik považoval mluvené slovo za specifický žánr, který nesnese kritéria promyšlených formulací psaného textu. Dílo Václava Havla obsahují jeho Spisy (Torst 1999, resp. 2008), avšak pro pochopení jeho myšlení jsou důležité i další zdroje, mezi něž patří právě rozhovory pro tištěná a elektronická média.

Knihovna Václava Havla se proto rozhodla založit zcela novou ediční řadu, v níž budou tyto texty vycházet jako další důležitý pramen poznání nejen života a díla Václava Havla, ale i celé československé a české společnosti. O důkladnou redakci prvního svazku se zasloužila redaktorka Tereza Hubáčková s pomocí redaktora Jana Zelenky a Martina Vidláka, bohatým poznámkovým aparátem knihu vybavili historici Jan Socha a Jiří Suk. Rejstřík sestavil bibliograf Daniel Řehák. Grafickou úpravu vytvořil Luděk Kubík. Výslednou knižní podobu si veřejnost může porovnat s původními nahrávkami uloženými v Archivu Českého rozhlasu či v Dokumentačním centru Knihovny Václava Havla.

Redaktoři textu Tereza Hubáčková, Jan Zelenka a Martin Vidlák k tomu v ediční poznámce píší: „Naší snahou bylo – netoliko z povinné úcty k autorovi – zachovat charakter nezaměnitelného stylu vyjadřování Václava Havla, ale zároveň respektovat jeho přání vydávat jen pečlivě redigované texty. Naplnit tyto dva požadavky zároveň bylo mnohdy velmi obtížné, někdy i nereálné – věříme však, že celkově se záměr podařil. (...) Hovory jsou autentickým zdrojem informací i vhledem do myšlení Václava Havla, který v nich zasazuje každodenní politiku do „nepolitických“ nadčasových souvislostí a zamýšlí se i nad tématy, jež jiní politikové přehlíží. Potřeba vyjádřit se veřejně k událostem, které za uplynulý týden prožil a které jej v  týdnu následujícím čekají, zaujme i po letech svou bezprostředností. Jako osobní zpověď či veřejný deník je pro nás vítanou příležitostí dotvořit si názory na tehdejší společenské změny. Je pochopitelné, že některá témata jsou dávno překonaná a jen dodávají dobový kolorit a plasticitu tématům ostatním. O společenské atmosféře, jíž se první svazek týká, snad nic nesvědčí tak výmluvně jako fakt, že se hned dvakrát změnil název státu, jehož byl Václav Havel prezidentem.“


Zpět na úvodní stránku